head_logo.jpg
main_img.jpg
strzałka

Prace naukowe w latach 2009/2010Zastosowanie laparoskopii w chirurgii urazowej - mnogie obrażenia ciała, urazy wielonarządowe

spacer_grey.gif

Autorzy: Maciej Wybraniec, Michał Natkaniec, Szymon Pietruszka
Opiekunowie: dr med. Maciej Matłok, lek. Michał Pędziwiatr

Więcej…

Grelina u chorych z zaawansowanym rakiem żołądka – analiza stężeń w osoczu krwi

spacer_grey.gif

Autorzy: Joanna Polczyk , Dorota Radkowiak, Joanna Sawicka
Opiekun: dr med. Anna Zub-Pokrowiecka

Więcej…

Parametry wykorzystywane w trakcie diagnostyki i przygotowania do leczenia operacyjnego chorych podejrzewanych o rozwój guza chromochłonnego nadnerczy

spacer_grey.gif
Autorzy: Joanna Sawicka, Maciej Matyja, Michał Natkaniec
Opiekun: dr n. med. Maciej Matłok
Więcej…

Wstępne wyniki operacji bariatrycznych w II Katedrze Chirurgii UJCM

spacer_grey.gif
Autorzy: Szymon Pietruszka, Michał Natkaniec, Paweł Kuczia, Maciej Matyja
Opiekunowie: dr med. Maciej Matłok, lek. Michał Pędziwiatr
Więcej…

Znaczenie prognostyczne skali Rockalla w ocenie chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego

spacer_grey.gif
Autorzy: Marcin Szafasz, Dominik Cieniawski, Ewelina Kuźniar, Sabina Złowodzka, Paweł Matusik
Opiekun:
dr med. Marek Winiarski
Więcej…

Aktywacja układu krzepnięcia u chorych operowanych metodą laparoskopową w trybie planowym

spacer_grey.gif

Autorzy: Michał Natkaniec, Kamil Szczupak, Mateusz Ostachowski, Szymon Pietruszka 

Opiekunowie: dr n. med. Maciej Matłok, lek. Michał Pędziwiatr 

 

Więcej…

Zmiany patologiczne węzłów chłonnych szyi, pachy i pachwiny w materiale Ambulatorium II Katedry Chirurgii UJ CM

spacer_grey.gif

Autorzy: Patrycja Moryc, Anna Piąty, Dorota Radkowiak, Małgorzata Potocka, Paweł Matusik, Sabina Zlowodzka

Opiekun: dr med. Mirosław Dolecki 

Więcej…

Rak w polipie gruczolakowym jelita grubego

spacer_grey.gif

Autorzy: Maciej Stanek, Paweł Ranosz, Michał Zelek

Opiekunowie: lek. Michał Pędziwiatr, dr med. Maciej Matłok

Więcej…

Wiedza na temat raka jelita grubego wśród dorosłych Polaków

spacer_grey.gif
Autorzy: Maciej Sobień, Katarzyna Szczerbicka
Opiekunowie: dr n. med. Jerzy Sobień, dr n. med. Maciej Matłok
Więcej…

Życie i działalność profesora Kornela Michejdy

spacer_grey.gif

Autorzy: Szymon Pietruszka, Michał Natkaniec, Paweł Kuczia, Maciej Wybraniec

Opiekunowie: dr med. Maciej Matłok, lek. Michał Pędziwiatr

Więcej…