head_logo.jpg
main_img.jpg
Parametry wykorzystywane w trakcie diagnostyki i przygotowania do leczenia operacyjnego chorych podejrzewanych o rozwój guza chromochłonnego nadnerczy PDF Drukuj Email
spacer_grey.gif
Autorzy: Joanna Sawicka, Maciej Matyja, Michał Natkaniec
Opiekun: dr n. med. Maciej Matłok


Operacje nadnerczy należą do częściej wykonywanych zabiegów gruczołów dokrewnych.  

 

Celem pracy jest przedstawienie wartości metod stosowanych do rozpoznania guza chromochłonnego (pheochromocytoma).

W latach 2003-2009 w II Katedrze Chirurgii UJ CM z powodu guzów nadnerczy leczono 220 chorych. W grupie tej znalazło się 74 osoby z rozpoznaniem pheochromocytoma, z których 54 przygotowywane były do zabiegu wspólnie z lekarzami Kliniki Endokrynologii UJ CM i grupa ta stanowi przedmiot dalszej analizy.

Zmiany zlokalizowane były w nadnerczu prawym u 30, w lewym u 19, a w obu u 5 osób. Wydzielono 3 grupy: A -osoby, u których podejrzewano i potwierdzono w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym pheochromoctoma; B - chorzy, u których diagnostyka przedoperacyjna sugerowała pheochromocytoma, a badanie histopatologiczne wykluczyło go; C - chorzy, których zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego z obecnością zmiany o charakterze innym niż pheochromocytoma, a badanie histopatologiczne wykazało jego obecność.

Grupa A liczyła 31 chorych, grupa B - 20 osób, grupa C - 3 chorych. W grupie A wśród dominujących objawów w wywiadzie znajdowały się: ból głowy, uczucie kołatania serca, uderzenia gorąca. W grupie B dominowały objawy nietypowe obejmujące niecharakterystyczne dolegliwości bólowe jamy brzusznej, zmianę rytmu wypróżnień.

Obraz guzów nadnerczy w badaniach USG jamy brzusznej nie różnił się pomiędzy grupami. Zmiany densyjności guza w trakcie badania TK stwierdzono u 10/31 chorych (32%) w grupie A, oraz u 3/20 chorych (15%) w grupie B. Nie stwierdzono zmian densyjności guzów w grupie C. Analizując w poszczególnych grupach chorych stężenie w moczu MN, NMN oraz 3MT zaobserwowano tak w grupie A jak i B przekroczenie wartości referencyjnych poziomu MN i NMN.

Rozpoznanie guza chromochłonnego nadnercza wymaga wnikliwej diagnostyki przedoperacyjnej, a w postawieniu trafnego rozpoznania przydatne jest dokładne uwzględnienie w wywiadzie informacji dotyczących typowych objawów pheochromocytoma. Wykonanie wielofazowego badania tomografii komputerowej jamy brzusznej z wykorzystaniem środka cieniującego pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa postawienia trafnego rozpoznania pheochromocytoma.