head_logo.jpg
main_img.jpg
Znaczenie prognostyczne skali Rockalla w ocenie chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego PDF Drukuj Email
spacer_grey.gif
Autorzy: Marcin Szafasz, Dominik Cieniawski, Ewelina Kuźniar, Sabina Złowodzka, Paweł Matusik
Opiekun:
dr med. Marek Winiarski

 

 

Pierwsze miejsce w Sesji Chirurgicznej - plakatowej Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 22-24 kwietnia 2010 roku

 

W postępowaniu z chorymi z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego istotna jest ocena czynników ryzyka nawrotu krwawienia, konieczności operacji i zgonu. Jedną ze stosowanych w praktyce klinicznej metod, która to umożliwia jest wykorzystanie skali Rockalla.

Celem pracy jest ocena przydatności powyższej skali, u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Do badania włączono 128 chorych (77 mężczyzn i 51 kobiet) z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego hospitalizowanych w latach 2004-2009 w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM. Chorych podzielono na 4 grupy. Grupę pierwszą (35 osób) stanowili chorzy, u których udało się skutecznie zatamować krwawienie przy pomocy endoskopii za pierwszym razem. Grupa druga (23osoby) to pacjenci, u których nastąpił nawrót krwawienia, opanowany kolejnym zabiegiem endoskopowym. Grupa trzecia (12 chorych) obejmuje pacjentów operowanych. Grupa czwarta (58 osób) to chorzy, który zmarli.

W grupie pierwszej obliczone średnie wartości według skali Rockalla wynoszą 4.45 punktów. W drugiej wartość ta wynosi 5.08 punktów. W grupie trzeciej wartość ta osiągnęła 5.16 punktów, natomiast w grupie czwartej 6.65 punktów. Grupy chorych, którzy byli operowani i zmarli odznaczały się najwyższą liczbą punktów.

Przeprowadzone badania pozwalają na postawienie następujących wniosków:
- Skala Rockalla jest prostą i przydatną w praktyce klinicznej metodą służącą do oceny rokowania, u chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
- Najwyższe wartości uzyskuje się u chorych obarczonych ryzykiem nawrotu krwawienia, operacji i zgonu.