head_logo.jpg
main_img.jpg
Zmiany patologiczne węzłów chłonnych szyi, pachy i pachwiny w materiale Ambulatorium II Katedry Chirurgii UJ CM PDF Drukuj Email
spacer_grey.gif

Autorzy: Patrycja Moryc, Anna Piąty, Dorota Radkowiak, Małgorzata Potocka, Paweł Matusik, Sabina Zlowodzka

Opiekun: dr med. Mirosław Dolecki 

 

 

Ambulatoryjne pobranie węzłów chłonnych z okolicy szyi, pachy i pachwiny stanowi prostą, obarczoną niskim ryzykiem powikłań procedurę chirurgiczną. Wynik badania histopatologicznego stanowi podstawę prawidłowego rozpoznania i rozpoczęcia właściwego leczenia.
Celem pracy jest analiza wyników badań histopatologicznych węzłów pobranych z okolic szyi, pachy i pachwiny od chorych II Katedry Chirurgii UJ CM w latach 2008 – 2009.


Przedmiotem badania była grupa 50 chorych II Katedry Chirurgii UJ CM, którym w latach 2008-2009 pobrano materiał z wyżej wymienionych okolic celem weryfikacji histopatologicznej. Analizie poddano: wiek i płeć pacjentów, rozkład płci w poszczególnych dekadach życia, okolicę pobrania materiału, rozpoznanie na podstawie wyniku badania histopatologicznego, a w przypadku węzła chłonnego – jego wielkość, strukturę i wynik badania cytometrycznego


W badanej grupie było 28 kobiet i 22 mężczyzn. Średnia wieku w badanej grupie wynosiła 51,5 lat (18- 88 lat). Materiał pobrano z szyi (11), okolicy nadobojczykowej (6), pachy (19) oraz pachwiny (14). Wielkość węzłów chłonnych mieściła się w przedziale od 6 do 45 mm. Na podstawie badania histopatologicznego rozpoznano 30 zmian nowotworowych oraz 20 zmian nienowotworowych. Uzyskano rozpoznania: Hodgkin lymphoma (9), Non- Hodgkin lymphoma (14), Mantle cell lymphoma (2), Schwannoma (1), zmiany o charakterze przerzutowym (4), tłuszczak (2), toksoplazmoza (2), dermatic lymphadenopathy (1), sarkoidoza (3), choroby autoimmunologiczne (1), zmiany nieswoiste (11).

 

Zabieg pobrania obwodowego węzła chłonnego oraz weryfikacja histopatologiczna pozwalają na postawienie precyzyjnego rozpoznania i umożliwiają wdrożenie właściwej dalszej diagnostyki lub leczenia.