head_logo.jpg
main_img.jpg
Rak w polipie gruczolakowym jelita grubego PDF Drukuj Email
spacer_grey.gif

Autorzy: Maciej Stanek, Paweł Ranosz, Michał Zelek

Opiekunowie: lek. Michał Pędziwiatr, dr med. Maciej Matłok

 

 

Rak jelita grubego rozwija się na podłożu polipa gruczolakowego. Badanie endoskopowe jelita grubego umożliwia wczesne ich wykrycie i usunięcie.

Celem pracy jest analiza chorych z rozpoznanym ogniskiem gruczolakoraka w obrębie polipów gruczolakowych usuniętych w trakcie endoskopowej polipektomii.

W latach 2000-2009 w II Katedrze Chirurgii UJ CM wykonano 10 008 kolonoskopii, w których stwierdzono łącznie 1896 polipów gruczolakowych. Spośród nich u 65 chorych (3,42%) stwierdzono obecność ogniska gruczolakoraka w polipie i ta grupa stanowi przedmiot dalszej analizy. Stanowiło ją 27 kobiet i 38 mężczyzn, w wieku od 42 do 87 lat.


Spośród 65 polipów z utkaniem gruczolakoraka w polipie 1 zlokalizowany był w kątnicy, 1 w poprzecznicy, 5 w zstępnicy, 28 w esicy, a 30 w odbytnicy. Średnia wielkość polipa wyniosła 25mm (5–70mm). W analizowanej grupie rak rozwinął się na podłożu gruczolaka cewkowo-kosmkowego w 34 przypadkach (52%), w 17 przypadkach (26%) na podłożu gruczolaka kosmkowego, a w 14 (22%) na podłożu gruczolaka cewkowego. U 42 chorych (65%) zmiany złośliwe były ograniczone do warstwy błony śluzowej, natomiast w 23 przypadkach (35%) naciekały one blaszkę mięśniową śluzówki. Margines cięcia chirurgicznego w 52 przypadkach (80%) został zachowany. W 6 przypadkach (9%) histopatolog określił go jako wąski, w 7 (11%) jako niezachowany.

 

W analizowanej grupie u 46 chorych polipektomię uznano za zabieg wystarczający. U 19 chorych podjęto decyzję o dalszym leczeniu. W 7 przypadkach wykonano TEM (przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa) a u 12 osób przeprowadzono zabieg odcinkowej resekcji jelita grubego. Jeden zabieg polipektomii i jeden TEM był powikłany krwawieniem, które ustąpiło po leczeniu zachowawczym. U żadnego z pacjentów leczonych którąkolwiek z metod w okresie obserwacji nie stwierdzono cech wznowy miejscowej ani przerzutów odległych.

 

Endoskopowa polipektomia jest metodą pozwalającą na skuteczne i radykalne leczenie raka rozwijającego się w polipie gruczolakowym.