head_logo.jpg
main_img.jpg
Wiedza na temat raka jelita grubego wśród dorosłych Polaków PDF Drukuj Email
spacer_grey.gif
Autorzy: Maciej Sobień, Katarzyna Szczerbicka
Opiekunowie: dr n. med. Jerzy Sobień, dr n. med. Maciej Matłok

 

 

Rak jelita grubego (RJG) jest 2. pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym. Długi czas rozwoju tego nowotworu stwarza dogodną możliwość wczesnego wykrycia choroby. Wykorzystanie tej możliwości wiąże się jednak z odpowiednim poziomem wiedzy społeczeństwa na temat RJG.

Celem pracy jest określenie wiedzy na temat badań przesiewowych dla RJG i najczęstszych objawów RJG w próbie populacji dorosłych Polaków.

Badaną grupę stanowiło 500 osób kolejno hospitalizowanych w II Katedrze Chirurgii UJ CM oraz Oddziale Chirurgicznym COM w Jarosławiu. Z każdym badanym został przeprowadzony ujednolicony wywiad dotyczący wiedzy na temat badań przesiewowych dla RJG i najczęstszych objawów RJG.

Wśród czynników sprzyjających rozwojowi RJG istniejącą chorobę jelita grubego wymieniło 16 (3,2%) badanych, predyspozycje rodzinne 71 (14,2%), jeden lub więcej czynników środowiskowych 274 (54,8%), wiek 4 (0,8%). 155 (31%) badanych uznało, że RJG jest 2. z kolei nowotworem złośliwym pod względem częstości występowania. Pozostali uznawali, że jest to nowotwór rzadszy (7. albo 13. z kolei). Za możliwy objaw RJG częste bóle brzucha uznało 321 (64,2%) badanych, zmienność rytmu wypróżnień - 399 (79,8%), oddawanie krwistych stolców - 437 (87,4%), szybkie chudnięcie - 385 (77%). Badanie kału na obecność krwi utajonej jako badanie przesiewowe dla RJG wymieniło 12 (2,4%), kolonoskopię - 221 (44,2%), oba powyższe badania - 17 (3,4%). 137 (27,4%) nie potrafiło wymienić badania przesiewowego dla RJG mimo, że wiedziało o ich istnieniu, 113 (22,6%) nie wiedziało o istnieniu badań przesiewowych dla RJG. 4 (1%) badanych uznało, że badania przesiewowe dla RJG należy wykonywać po 70. r.ż. Pozostali uznali, że ich wykonanie jest właściwe po 50. r.ż albo po 30 r.ż. 262 (91,3%) badanych po 50 r.ż. nigdy nie rozmawiało z lekarzem lub pielęgniarką na temat RJG.

Istnieją pewne deficyty wiedzy na temat RJG w badanej próbie populacji, zwłaszcza jeśli chodzi o częstość występowania tego nowotworu. Niewiedza w zakresie badanego tematu nie wydaje się jednak być na tyle drastyczna, aby uznać ją za jedyny lub główny czynnik wpływający na późne wykrywanie RJG w Polsce.