head_logo.jpg
main_img.jpg
Życie i działalność profesora Kornela Michejdy PDF Drukuj Email
spacer_grey.gif

Autorzy: Szymon Pietruszka, Michał Natkaniec, Paweł Kuczia, Maciej Wybraniec

Opiekunowie: dr med. Maciej Matłok, lek. Michał Pędziwiatr

 

 

Przypadająca w tym roku 50 rocznica śmierci profesora Kornela Michejdy skłania do przypomnienia jego działalności na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu studiów i pobytu w Krakowie.

Celem pracy jest przedstawienie sylwetki tej wybitnej postaci jako wzoru patrioty, lekarza i doskonałego chirurga.

Profesor Kornel Michejda urodził się w 1887 roku na Śląsku Cieszyńskim. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kształcony przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej medycyny. W czasie trwania kariery zawodowej mianowany został profesorem przez trzy uczelnie wyższe: w Wilnie, Gdańsku i Krakowie. Nazywany jest „profesorem trzech uniwersytetów”.

W okresie wileńskim dał się poznać jako świetny organizator i kierownik. Stworzył od podstaw Katedrę Chirurgii Uniwersytetu Stefana Batorego umożliwiając tym samym rozwój medycyny na ziemiach wschodnich. Zdobyte doświadczenie pozwoliły mu na objęcie stanowiska kierownika nowopowstałej Akademii Medycznej w Gdańsku. Po zorganizowaniu kolejnej kliniki ponownie zmienił miejsce pracy. 24 listopada 1948 roku został mianowany kierownikiem II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił także funkcję prorektora i rektora krakowskiej Akademii Medycznej. Profesor Michejda interesował się głównie nowoczesną aseptyką, leczeniem ran, wczesną diagnostyką w chirurgii oraz nowotworami żołądka i jelita grubego. Szczególne zamiłowanie żywił do języka polskiego, o którego poprawność dbał wśród swoich pracowników i studentów. Od 1946 roku do końca życia pełnił funkcję redaktora naczelnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Zorganizował pierwszy powojenny Zjazd Chirurgów Polskich. Był wieloletnim prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jako znakomity chirurg do końca swoich dni pracował w Klinice w Krakowie.

Profesor Kornel Michejda był człowiekiem, który w doskonały sposób umiał połączyć talent organizacyjny z pracą dydaktyczną i naukową. Jego postać pozostanie na zawsze przykładem do naśladowania dla młodych pokoleń chirurgów.